ส่งคำถาม Fauna Room ห้องด้านล่าง
User
Beni 2024-02-10 - 10:52:13

ออกกำลังกาย ใน Brugada เลี่ยง BT core temp > 39 c จะทราบได้อย่างไรหรือคะ มีวิธีดูอย่างไร

User
Beni 2024-02-10 - 11:07:49

One lung PH ใน case TOF post BT shunt สามารถ try PAH med แล้ว F/U PVR ว่า operable ไหม แบบใน guideline ได้ไหมคะ

User
2024-02-10 - 11:27:51

User
2024-02-10 - 11:46:52

มีข้อมูล ARNI in Dialysis patient with HFref มั้ยครับ