FEEDBACK
User
Dr. Chaiwat​ 2024-02-10 - 09:07:15

อยากให้มีการถ่ายทอด Real Time Online ครับ
พักอยู่ต่างโรงแรมจะได้ดูได้
และมีเก็บไว้ให้ดูย้อนหลัง

User
Anonymous 2024-02-10 - 14:51:55

Electrocardiogame สนุกมากค่ะ ;))

User
2024-02-10 - 14:57:25

อยาก ให้เปลี่ยน รร. อื่นจัดงาน บ้างครับ

User
Dr Rak 2024-02-11 - 20:26:23

น่าจะมีสไลด์ให้ดูย้อนหลัง